Chili, Peru, Hispania Nova, Nova Grenada, en California, 1659 by Hendrick Doncker